[25/7] THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ

Thánh Giacôbê Tông đồ (Thánh Giacôbê Tiền hoặc Giacôbê Lớn) là con ông Dêbêdê và bà Salômê và là người đầu tiên trong các tông đồ được phúc tử đạo.
Thánh Giacôbê và Thánh Gioan là anh em ruột, được Chúa Giêsu gọi là “con của sấm sét.” (x. Mc 3:17) Hai anh em được bà mẹ xin Chúa Giêsu cho ngồi bên hữu và bên tả, Chúa Giêsu hỏi có uống được chén đắng không thì họ thưa “được.”
Thánh Giacôbê làm nghề chài lưới, là một trong các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, là một trong ba môn đệ thân tín được chứng kiến những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Thầy Giêsu: một là cuộc biến hình trên núi Tabor, hai là phép lạ chữa con gái ông Giairô đã chết được sống lại, ba là ở bên Chúa trong cơn hấp hối tại Vườn Dầu.
Lúc đầu, Thánh Giacôbê còn tính trần tục, cũng thích được làm lớn, muốn được ngồi bên cạnh Chúa trong Nước Chúa. Ngài cũng thẳng thắn, nóng tính, muốn xin lửa từ trời xuống thiêu đốt vì người ta không đón tiếp Thầy Giêsu. Nhưng sau khi được Chúa dạy dỗ, Thánh Giacôbê đã hoàn toàn biến đổi, không ngại uống chén đắng và dấn thân hết mình phục vụ Chúa và Giáo hội.
Nguồn: Trầm Thiên Thu
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SAINT JAMES THE GREATER M9'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072