[28/3] THÁNH LỄ THÊM SỨC VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

🎊Thánh lễ Thêm Sức và Rước lễ lần đầu🎊
Sau hơn 3 năm học tập giáo lý và rèn luyện đời sống đức tin, 26 em đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và 46 em lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu.
Thánh lễ diễn ra long trọng vào lúc 9h00 ngày 27/03/2022 do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận chủ tế.
Thánh lễ hôm nay là kết quả tốt đẹp mà mọi người hằng mong chờ, cách riêng là đối với tất cả các em lãnh nhận Bí tích. Vì đại dịch phức tạp, Thánh lễ này đã bị hoãn lại từ tháng 05/2021 cho đến nay. Và cuối cùng, Thánh lễ cũng đã diễn ra tốt đẹp như mong đợi.
Nguyện xin hồng ân Thánh Thần ở lại trên các em luôn mãi, gìn giữ, che chở và làm cho các em mỗi ngày trưởng thành trong ơn nghĩa Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria luôn chuyển cầu và nâng đỡ các em trong ơn gọi làm con Chúa. 🥰🥰
Ban Truyền Thông
No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072