30 năm không xưng tội

Một người vào tòa xưng tội:
– Thưa cha, đã 30 năm qua con không xưng tội…
Nghe thấy vậy, cha xứ giật mình cắt ngang:
– Trời ơi, sao lười thế hả?
Người kia:
– Thưa cha con bây giờ mới xưng tội lần đầu?
Cha lại giật mình hơn:
– Lần đầu hả? Chúa ơi, 30 năm qua không chịu học kinh sách gì hết để được xưng tội.
Người kia:
– Thưa cha con là người tân tòng.
Cha xứ: Giời ơi là giời???!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072