7 Ơn dành Thánh Giuse ban

 

7 Ơn đặc biệt Thánh Giuse hay ban

 

Một lý do nữa để Thiên Chúa không yêu thương một vị thánh nào bằng yêu thương Thánh Cả Giuse, vì Thánh Cả giúp công vào việc ban ơn Cứu Chuộc và thánh hóa cho loài người. Cho nên hết mọi người đều có bổn phận phải chúc tụng và tôn kính Thánh Cả. Thiên Chúa đã ban cho Thánh Cả rất nhiều đặc ân để Thánh Cả cứu trợ những ai đến xin Thánh Cả cầu bầu. Đặc biệt là Thánh Cả hay ban xuống 7 ơn này:

1/ơn lướt thắng những chước cám dỗ trái nghịch đức khiết tịnh,
2/ơn được sám hối từ bỏ đường tội lỗi,
3/ơn tôn sùng Mẹ Đồng Trinh Rất Thánh Maria,
4/ơn được khỏe mạnh phần xác,
5/ơn được an ủi nâng đỡ lúc sầu khổ,
6/ ơn được chết lành,
7/ và ơn được có người thừa tự trong các gia đình công giáo.

Quỉ dữ rất sợ Tên Thánh Cả Giuse.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072