Album TNTT sinh hoạt tập thể lần đầu, năm học giáo lý 2014 – 2015

 

Ảnh sinh hoạt tập thể của Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ ngày Chúa nhật 23.11.2014 – Lễ Ki-tô Vua vũ trụ. Sinh hoạt lần 1 năm học giáo lý 2014 – 2015.

 

sh1231114

 

sh2231114

 

Phần thi giáo lý

 

sh8231114

Phần thi giáo lý

 

 sh3231114

Phần thi giáo lý

 

sh4231114

Phần thi giáo lý

 

sh5231114

Phần thi giáo lý

 

sh7231114

Phần thi giáo lý

 

sh6231114

Các em lớp Khai Tâm đang sinh hoạt

 

sh11231114

Các em lớp Khai Tâm đang sinh hoạt

 

sh12231114

Các em lớp Khai Tâm đang sinh hoạt

 

sh16231114

Các em lớp Khai Tâm đang sinh hoạt

 

sh9231114

Sinh hoạt tập thể ở sân nhà thờ

 

sh10231114

Sinh hoạt tập thể ở sân nhà thờ

 

sh13231114

Trò chơi xếp hình

 

sh14231114

Trò chơi xếp hình

 

sh15231114

Ảnh hoàn chỉnh trong Trò chơi xếp hình

  

sh17231114

 

sh18231114

Trò chơi đập bong bóng

 

sh19231114

Trò chơi đập bong bóng

 

sh20231114

Trò chơi đập bong bóng

 

sh21231114

Trò chơi đập bong bóng

 

sh22231114

Trò chơi đập bong bóng

 

sh23231114

Trò chơi đập bong bóng

 

sh24231114

Tổng kết buổi sinh hoạt

 

sh25231114

Tổng kết buổi sinh hoạt

 

sh26231114

Tổng kết buổi sinh hoạt

 

sh27231114

Phát thưởng cho các đội chơi

 

MVTT Đức Hòa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072