Ảnh 10 điều răn Đức Chúa Trời

 

 

Hình ảnh về mười điều răn Đức Chúa Trời.

 

1. I am the Lord your God; you shall not have strange gods before me.
Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự

 

2. Thou shall not take the name of the Lord your God in vain.
Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ

 

3. Remember to keep holy the Lord’s day
Giữ ngày Chúa Nhật

 

4. Honor your father and your mother.
Thảo kính cha mẹ

 

5. Thou shall not kill.
Chớ giết người

 

6. Thou shall not commit adultery.
Chớ làm sự dâm dục

 

7. You shall not steal.
Chớ lấy của người

 

8. You shall not bear false witness against your neighbor.
Chớ làm chứng dối

 

9. You shall not covet your neighbor’s wife.
Chớ muốn vợ chồng người

 

10. You shall not covet you neighbor’s goods.
Chớ tham của người

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072