Ảnh bảy Bí tích

 

Hình ảnh bảy Bí tích của Hội Thánh.

 

Bí tích Rửa tội

 

Bí tích Thánh Thể

 

Bí tích Thêm Sức

 

Bí tích Hòa Giải

 

Bí tích Hôn Phối

 

Bí tích Truyền Chức Thánh

 

Bí tích Xức dầu Thánh

 

 

MVTT Đức Hòa tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072