Ảnh bảy Ơn Chúa Thánh Thần

 

Hình ảnh về Bảy ơn của Chúa Thánh Thần.

 

635377846422269315.jpg (602×751)

Ơn Kính sợ Chúa

 

Ơn đạo đức

 

Ơn thông minh

 

635377842257639315.jpg (602×751)

Ơn sức mạnh

 

635377842131459315.jpg (602×751)

Ơn biết lo liệu

 

Ơn hiểu biết

 

635377841722419315.jpg (602×755)

Ơn khôn ngoan

 

conggiao.info

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072