Ảnh: Chặng đàng Thánh giá trọng thể thứ sáu tuần Thánh 2015

 

Chặng đàng Thánh giá vào thứ sáu tuần Thánh 2015.

 

cdtg3415 2

 

cdtg3415 3

 

cdtg3415 1

 

cdtg3415 9

 

cdtg3415 5

 

cdtg3415 6

 

cdtg3415 7

 

cdtg3415 8

 

cdtg3415 10

 

cdtg3415 4

 

 

Ảnh: Trung Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072