Audio bài giảng Chúa nhật 3 TN A

 Audio bài giảng Chúa nhật III TN A của Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201401/CN%20III%20TN%20A%20(Mt%204,12-23)%20-%20CHON%20CHUA%20PHAI%20LA%20CHON%20LUA%20CAN%20BAN%20TRONG%20CUOC%20SONG.mp3{/mp3remote}

 

Nguồn: tgpsaigon.net

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072