Audio bài giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

 

Audio bài giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C

 

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201605/Le%20Chua%20Thanh%20Than%20nam%20C%20(NtDB%201997).mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072