Audio bài giảng Chúa Nhật XXVIII Thường niên – năm B

 

Audio bài giảng Chúa Nhật XXVIII Thường niên – năm B – Nhà thờ Đức Bà 1997

 

 

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/201510/CN%2028%20Thuong%20nien%201997%20SP.mp3{/mp3remote}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072