Audio bài giảng Chúa Nhật XXXII Thường niên – năm B

Audio bài giảng Chúa Nhật XXXII Thường niên – năm B

 

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/201511/CN%2032%20TN%20B%20-%20SP%201997.mp3{/mp3remote}

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072