Audio bài giảng lễ Giáng Sinh

 

 

Audio bài giảng lễ Giáng Sinh

 

1. Bài giảng Lễ đêm Giáng Sinh

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/LE%20GIANG%20SINH%20(Le%20dem)-1.mp3{/mp3remote}

 

2. Bài giảng Lễ Rạng Đông – Giáng Sinh 25.12.2004

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/LE%20GIANG%20SINH%20(Le%20rang%20dong)25.12.04.mp3{/mp3remote}

 

3. Bài giảng Lễ Giáng Sinh – ban ngày

 

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/LE%20GIANG%20SINH%20(Le%20ban%20ngay).mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WĐH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072