Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II thường niên năm C

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II thường niên năm C

 

1. Giải đáp, cầu nguyện

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201601/1_GIAI%20DAP%20&%20CAU%20NGUYEN.mp3{/mp3remote}

2. Học hỏi Phúa Âm (Ga 2,1-11) Chúa nhật II TN – Năm C – Phần 1

 

 {mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201601/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%202%20TN%20C.mp3{/mp3remote}

3. Học hỏi Phúa Âm (Ga 2,1-11) Chúa nhật II TN – Năm C – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201601/3_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%202%20TN%20C%20(tiep%20theo).mp3{/mp3remote}

 

 

 

 Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072