Audio học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV thường niên năm C

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV thường niên năm C

 

1. Học hỏi Phúc âm (Lc 4,21-30) – Chúa nhật IV Thường niên – Năm C – Phần 1

 {mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201601/PACN%20TN4%20NC.phan%201.mp3{/mp3remote}

 

2. Học hỏi Phúc âm (Lc 4,21-30) – Chúa nhật IV Thường niên – Năm C – Phần 2

 {mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201601/PACN%20TN4%20NC.phan%202.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072