Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI TN năm C

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XVI TN năm C

 

1. Học hỏi Phúc âm (Lc 10,38-42) Chúa nhật XVI Thường niên năm C – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201607/1_HOC%20HOI%20PHC%20AM%20CHUA%20NHAT%2016%20TN%20C.mp3{/mp3remote}

 

2. Học hỏi Phúc âm (Lc 10,38-42) Chúa nhật XVI Thường niên năm C – Phần 2

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201607/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%2016%20TN%20C%20(tiep%20theo).mp3{/mp3remote}

 

3. Cầu nguyện kết thúc

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201607/3_CAU%20NGUYEN%20KET%20THUC.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072