Audio học hỏi Phúc âm: CN 2 Tn B

Audio học hỏi Phúc âm: CN 2 Tn B

Chúa Nhật II TN Năm B

 

{mp3remote}https://tgpsaigon.net/audio/01_12012021_213556.mp3{/mp3remote}

 

{mp3remote}https://tgpsaigon.net/audio/02_12012021_213609.mp3{/mp3remote}

 

{mp3remote}https://tgpsaigon.net/audio/03_12012021_213625.mp3{/mp3remote}

 

{mp3remote}{/mp3remote}https://tgpsaigon.net/audio/04_12012021_213632.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

Nguồn: WSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *