Audio học hỏi Phúc Âm lễ Chúa Hiển Linh năm C

 

 

 

 

Audio học hỏi Phúc Âm lễ Chúa Hiển Linh năm C

 

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (P.1)

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%20LE%20HIEN%20LINH.mp3{/mp3remote}

 

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (P.2)

 

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%20LE%20HIEN%20LINH%20(tiep%20theo).mp3{/mp3remote}

 

Cầu nguyện

 

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/3_CAU%20NGUYEN_2.mp3{/mp3remote}

 

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072