Bài 14: Khiêm tốn và uy tín

BÀI 14: KHIÊM TỐN VÀ UY TÍN

Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói:“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17, 10).

 

1/14: Ý thức đời người có ba thời:
– Thời học hỏi: từ lúc mới sinh đến 30 tuổi.
– Thời làm việc: từ 30 đến 60 tuổi. Khôn ngoan như Chúa Giê-su cũng chỉ bắt đầu sứ mệnh Chúa Cha trao vào tuổi 30 (x Lc 3, 23).
– Thời đấm ngực để làm thầy: từ 60 đến chết. Vì thế Giáo luật đề nghị giáo sĩ nên xin hưu vào tuổi 75 (Giáo Luật số 538, trệt 3).

 

2/14: Biết chia giờ cho những việc phải làm trong ngày. Đừng chỉ làm một việc mình thích nhất, cũng đừng lãng phí thời giờ cho việc phụ thuộc. Thánh Phao-lô trách: “Nhiều kẻ giữ đạo hình thức, vì nó loại bỏ điều chính” (2Tm 3, 5).
Thánh Augustin nói: “Bạn chạy khỏe lắm đó, nhưng trật đường mất rồi!”

 

3/14: Đừng hứa hẹn rồi bỏ quên! Nếu lỡ quên hay không giữ đúng lời hứa thì phải xin lỗi và nói lý do, dù mình là người trên.

 

4/14: Khi giúp ai điều gì, mà họ lại oán mình hoặc làm khổ mình, thì ta không hối hận, bởi vì ta đã làm vì mến Chúa, như Lời Chúa đã dạy: “Đã yêu thì yêu đến cùng!” (Ga 13, 1) Vả lại Chúa sẽ thưởng công cho ta nhiều hay ít tùy vào việc ta làm gặp khổ ít hay nhiều.

 

5/14: Điều tốt trong nhân bản, phải hội đủ ba điều kiện:
– Bản chất việc đó là tốt.
– Thuộc bổn phận của ta.
– Hoàn cảnh phải làm việc đó trước.
Điều tốt trong Đức tin Ki-tô giáo:
– Làm điều tốt thôi chưa đủ.
– Lựa làm điều tốt hơn, cũng chưa đạt.
Phải tìm cách làm điều tốt nhất (x Rm 12, 2). Điều tốt nhất ta làm cần phải kết hợp với Chúa Giê-su mới có giá trị vĩnh cửu (x Cv 5, 39), để có lợi cho cả hồn lẫn xác được đời này mà không mất đời sau.
Đức Giê-su dạy bà Matta khi bà đang tất bật dọn bữa thiết đãi Ngài: “Matta, Matta, con lo lắng xôn xao nhiều chuyện quá, cần thì ít thôi, một điều đã đủ. Hãy bắt chước Maria em con ngồi nghe Lời Chúa là tốt nhất” (x Lc 10, 38-42).

 

6/14: Hạnh phúc thật có 5 điểm:
– Bản chất tốt.
– Rất hoàn hảo.
– Bền muôn đời
– Ai cũng thích
– Có thể đạt

 

Nguồn: gpcantho.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072