Bài giảng Chúa nhật 29 TN C

CN XXIX TNC: KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Người ta thường nói :”có công mài sắt có ngày nên kim” : Có chí thì nên. Kinh nghiệm trường đời cho chúng ta thấy muốn thành công, bất cứ ai, bất cứ công việc gì cũng đòi phải có ý chí, lòng kiên nhẫn bền tâm để vượt qua khó khăn. Chúng ta thấy thanh niên thường hay hát một bài rất có ý nghĩa :

Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên.

Kinh nghiệm này không những đúng cho đời sống vật chất nhưng còn đúng cho cả đời sống tinh thần và tâm linh nữa.
Để nói lên tính cách cần thiết của sự kiên nhẫn trong việc cầu nguyện, Đức Giêsu đưa ra dụ ngôn một bà góa và vị thẩm phán. Vị thẩm phán này là một người bất lương, tham nhũng, quĩ đỏ quĩ đen, chỉ biết có tiền của, không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng coi ai ra gì!, mà phải chịu thua bà góa cô thế cô thân. Bà nghèo khó, không có tiền của để đút lót, bà chỉ có một thứ vũ khí duy nhất để chiến đấu, đó là sự kiên trì, phúc cho ai bền đỗ đến cùng. Bà cứ quấy rầy vị thẩm phán, cứ đánh trống kêu oan trước phủ khai phong, làm cho ông phải nhức óc, sau cùng ông phải mở phiên tòa để minh oan cho bà.
Trong thực tế có một điều mà chúng ta phải nhìn nhận đó là thiếu kiên trì trong cầu nguyện. Cầu cho bản thân hay cho ai một vài lần rồi nản chí, nếu không muốn nói là quên luôn. Rồi lại cầu qua một vấn đề khác, cầu nhiều điều, xin nhiều thứ, cuối cùng không thấy được như điều mình cầu xin, thì lại đâm ra chán nản thất vọng, lắm khi còn trách móc Chúa nữa là khác. Cho nên muốn được ơn của lời cầu xin thì phải kiên trì, kiên trì đây có nghĩa là bền tâm vững chí, quyết chí xin thì sẽ được, đôi khi chỉ là ở yếu tố thời gian. Chúng ta có tin là sẽ được không?
Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nói với chúng ta về sự cần thiết phải kiên trì trong khi cầu nguyện. Thánh Luca không dám so sánh Thiên Chúa với vị thẩm phán đâu, nhưng ngài chỉ có ý cho chúng ta thấy vị thẩm phán vô lương tâm như thế mà còn chịu thua sự kiên trì quấy rầy của bà góa. Còn Thiên Chúa là Đấng vô cùng nhân từ thương xót lại không nghe lời cầu xin của chúng ta mà minh oan, mà ban cho chúng ta những điều cần thiết sao ? Hãy tin tưởng vào lời Chúa hứa :”Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cửa cho”(Mt 11,9). Nếu Chúa còn trì hoãn chưa đáp ứng lời cầu xin của ta, đó là dấu Ngài có một kế hoạch đặc biệt có lợi cho ta, hãy tin tưởng và chờ đợi kế hoạch đó được thực hiện.

 

Lm Dom Nguyễn Thanh Liêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072