Bắt kinh

Vào một buổi đọc kinh trước Thánh lễ một ngày tháng 5 kính Đức Mẹ nọ, ông quý chức xướng kinh như thường lệ. Đến kinh cầu Đức Bà, đọc được một đoạn, bỗng ông làm cái lo ra, quên mất đã đọc đến đâu và đọc gì tiếp. Lính quýnh, ông nhìn lên tượng Đức Mẹ và đọc:
– Đức Bà bồng Con đứng đó.
Cộng đoàn vẫn vô tư:
– Cầu cho chúng con.
– Đức Bà đánh phấn tha son.
– Cầu cho chúng con.
– Đức Bà đứng đó nhìn con trừng trừng.
– Cầu cho chúng con.
Hết biết đọc gì, ông lỡ miệng:
– Đức Bà là con Đức Mẹ.

– Cầu ???

 

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072