Ca đoàn Cêcilia

cecilia

 

Ca đoàn Cêcilia được hướng dẫn bởi Quí Dì thuộc Dòng Mến Thánh Giá Tân An đang phụ giúp tại xứ.

 

Lịch họp:

7 giờ tối thứ bảy mỗi tuần

 

(Đang tiếp tục cập nhật thông tin)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072