Các ngày lễ trọng và kính trong năm

CÁC THÁNH LỄ TRỌNG VÀ KÍNH TRONG NĂM

 

 

Để đời sống đức tin của mỗi người trẻ sinh viên được ngày thêm trưởng thành hơn, có lẽ ” món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với mỗi người chúng ta là việc THAM DỰ THÁNH LỄ (hằng ngày). Hơn thế nữa, việc nhớ đến những ngày lễ trọng và lễ kính không ngừng làm tăng thêm niềm tin của chúng ta, qua những chứng nhân trung thành của Chúa (Đức Maria, Thánh cả Giuse, các vị thánh Tông Đồ, các Thánh tử đạo Việt Nam, các Thánh: Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Têrêsa Calcutta, Monica, Augustino, Đaminh, Martino…….), phần nào chúng ta học hỏi những kinh nghiệm sống: hy sinh, phục vụ và yêu thương… của các Ngài trước mặt Thiên Chúa, để mỗi người trở nên những môn đệ như lòng Chúa ước mong.

 

Tháng 1:

01/01: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

02/01: Lễ Chúa Hiển Linh
09/01: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
18/01: Lễ cầu cho các Kitô Hữu hiệp nhất.
22/01: Lễ Thánh Vinh sơn (St.Vincent)
25/01: Thánh Phaolo Tông đồ trở lại

 

Tháng 2:
02/02: Lễ Đức Mẹ dâng Con trong Đền Thánh.

11/2: Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

14/2: Thánh Cyril đan sĩ và Methodius

22/2: Tông tòa thánh Phê-rô

 

Tháng 3: Tháng kính thánh cả Giuse
08/03: Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa

17/3: Thánh Patrick

19/03: Lễ kính Thánh GIUSE
25/03: Lễ Truyền Tin

 

Tháng 4:
02/04: Kỉ niệm Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II qua đời.
07/04: Lễ Thánh GioanBaotixita Lasan
25/04: Lễ Thánh Marcô Tông Đồ

27/4: Đức Mẹ Montserrat

29/4: Thánh nữ Catherine Siena

 

Tháng 5: Tháng hoa kính Đức Mẹ

01/05: Thánh Giuse lao động

03/05: Lễ Thánh Philipphe và Giacobe Tông Đồ

13/5: Đức Mẹ Fatima

14/05: Lễ Thánh Mathia Tông Đồ
31/05: Lễ Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

Tháng 6: Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

01/06: Thánh Justine tử đạo

11/06: Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ

22/6: Thánh Gioan Fisher và Toma More

24/06: Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.
29/06: Thánh Phê rô và Thánh Phaolo tông đồ.

30/6: Các Thánh tử đạo Roma tiên khởi

 

Tháng 7:

03/07: Thánh Thomas tông đồ

06/07: Thánh Nữ Maria Goretti Trinh nữ tử đạo

11/7: Thánh Bê-đê-đic-tô

16/7: Đức Mẹ núi Carmelô

22/7: Thánh nữ Maria Mađalena

25/7: Thánh Giacobê tông đồ
26/07: Thánh Gioan Kim và Bà Anna song thân Đức Trinh Nữ Maria

29/7: Thánh nữ Martha

31/7: Thánh Ignatius Loyola

 

Tháng 8:

01/08: Thánh Alphongsus Liguori

04/08: Lễ Thánh Gioan Maria Vianney (Bổn mạng các Linh Mục)

05/08: Đức Mẹ Xuống Tuyết
06/08: Lễ Chúa hiển dung
08/08: Lễ Kính Thánh Đaminh
15/08: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (Mông Triệu)

21/08: Thánh Pius X Giáo hoàng

22/08: Đức Maria, Trinh Nữ Vương
24/08: Lễ Thánh Barthôlômêô Tông Đồ
27/08: Lễ Thánh Monica.
28/08: Lễ Thánh Augustinô tiến sĩ Hội Thánh

29/8: Thánh Gioan tẩy giả tử đạo

 

Tháng 9:
08/09: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
14/09: Lễ suy tôn Thánh Gía.
15/09: Lễ Đức Mẹ sầu bi.
21/09: Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ

24/09: Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi
28/09: Lễ Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ
29/09: Lễ các Tổng lãnh Thiên Thần : Michael, Gabiriel, Raphael.

Tháng10: Tháng kính Đức Mẹ Mân Côi.
01/10: Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

02/10: Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh
04/10: Lễ Thánh Phanxico Assisi
07/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

12/10: Lễ Đức Mẹ Thạch Trụ

15/10: Thánh Têrêsa Avila
18/10: Lễ Thánh Luca Tông Đồ

28/10: Thánh Simon và Giuđa tông đồ

Tháng 11: Tháng cầu cho các Linh Hồn
01/11: Lễ các Thánh Nam Nữ.
02/11: Lễ cầu cho các Tín Hữu đã qua đời.
04/11: Lễ Thánh Martinô

09/11: Cung hiến thánh đường Laterano

21/11: Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ
24/11: Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
30/11: Lễ Thánh Anrê Tông Đồ

 

Tháng 12:
03/12: Thánh Phanxico Xavie.

06/12: Thánh Nicholas Bari
08/12: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

10/12: Lễ Đức Mẹ Loreto

12/12: Lễ Đức Mẹ Guađadupe
14/12: Lễ kính Thánh Gioan Thánh Gía.
25/12: ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.
27/12: Lễ Thánh Gioan Tông Đồ
28/12: Lễ các Thánh Anh Hài tử đạo.

 

Nguồn: sinhviendaminh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072