Cảm tạ Thánh Giuse

 

 

Kính lạy Thánh Cả Giuse
Đấng gìn giữ Chúa, chở che loài người
Nay đoàn con cái khắp nơi
Dâng lên Cha Thánh kiếp đời gian truân
Phận con sống giữa thế trần
Trải bao sóng gió phủ phàng đắng cay
Ba thù rình rập bủa vây
Sông mê vùng vẫy loay hoay giữa vời
Đứa tay cứu vớt Cha ơi
Dắt dìu con cái thoát nơi hiểm nghèo
Ban thêm cậy vững tin yêu
Nhiệt thành sống đạo giữ điều Chúa răn
Yêu thương – tha thứ – khoan nhân
Mở lòng giúp đỡ kẻ gần người xa
Đoàn con cầu khẩn xin Cha
Xin cho thế giới thái hòa bình an
Xin cho Giáo hội vững vàng
Khắp nơi tín hữu khang an mọi bề
Thế gian nhiều nỗi nhiêu khê
Xin Cha nâng đỡ chở che cầu bào
Người bệnh tật, kẻ liệt lào
Xin Cha an ủi đừng nao núng lòng
Tín thác vào Chúa Quan Phòng
Gánh đời nhẹ nhõm cho lòng an vui
Dù cho sống dập gió vùi
Có Cha bên cạnh ngọt bùi sẻ chia
Kìa ai khổ nhọc sớm khuya
Đường đời có thánh Giuse đi cùng
Bên Cha con thấy an lòng
Xác hồn xin gửi trong vòng tay Cha
Cảm tạ Thánh Cả Giuse
Đời con Cha sẽ chở che an lành.

 

Xuân Cam Ly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072