Chân dung 12 Thánh Tông đồ.

 

Chân dung 12 Thánh Tông đồ.

 

 Thánh Phaolô

Thánh Phaolô

 Thánh Tađêô

Thánh Tađêô

 Thánh Simon

Thánh Simon

 Thánh Batôlômêô

 Thánh Batôlômêô

 Thánh Giacôbê "nhỏ"
Thánh Giacôbê “nhỏ”

 Thánh Matthêu

Thánh Matthêu

 Thánh Giacôbê "lớn"

Thánh Giacôbê “lớn”

 Thánh Anrê

Thánh Anrê

 Thánh Phêrô

Thánh Phêrô

 Giuđa Iscariot

Giuđa Itcariot

 Thánh Philipphê

Thánh Philipphe

 Thánh Tôma

Thánh Tôma

Thánh Gioan

Thánh Gioan

 

Nguồn: conggiao.info

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072