Chầu Thánh Thể: dành cho giới trẻ

 

CHẦU THÁNH THỂ: GIỜ THÁNH DÀNH CHO GIỚI TRẺ

 

“… khi anh em được Chúa kêu gọi “ (1Cor 1, 26)

I. KHAI MẠC.

– Đặt Mình Thánh Chúa.

– Hát “Chúa ơi, từ đây…”

ÐK: Chúa ơi, từ đây trọn đời con ước nguyện dâng hiến Chúa: thân xác, linh hồn, nguyện cầu Chúa dẫn đưa trên đời.

1. Ôi êm đềm này giờ Chúa nhân từ đã dủ thương phận hèn tôi tá. Muôn ơn lành Người đổ xuống chan hòa vì tình yêu không bến không bờ.

2. Qua bao đời lòng này ước vang lời ngợi khen Cha toàn năng nhân ái. Uy danh Người hòa lừng khắp cung trời vì Người đã tạo tác muôn loài.

3. Muôn cung đàn nhịp nhàng tấu vang trời hòa lời con tụng ca Danh Chúa. Xin dâng Người lòng trìu mến muôn đời, nguồn ơn thiêng mưa tưới chan hòa.

– Lời nguyện của chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Giờ phút này, giới trẻ chúng con, trong giờ thánh tôn vinh Thánh Thể Chúa, chúng con cảm tạ tri ân vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ưu ái trao ban cho giới trẻ chúng con, những người con yêu quí của Chúa. Công việc cứu thế, Chúa không làm riêng một mình nhưng đã mời gọi mọi người đi vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Chúng con nhớ lại lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi đã viết: “Như hạt giống trổ sinh dồi dào hoa trái nơi mảnh đất tốt thế nào, thì Ơn Gọi cũng tăng tiến và trưởng thành trong cộng đoàn Kitô hữu như vậy”. Chúng con xác tín mạnh mẽ về ơn gọi làm con Chúa và ơn gọi tông đồ mà Chúa đã yêu thương, mời gọi chúng con. Xin ban cho chúng con ơn can đảm của Chúa Thánh Thần, để chúng con không ngớt làm vinh danh Chúa nhờ việc loan báo Tin Mừng và giới thiệu Chúa Kitô Giêsu cho nhiều người chưa biết Chúa. Xin biến đổi cuộc đời chúng con trở nên “những kẻ chài lưới người”. Amen.

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

– Lời Chúa: 1Sm 3,1-9

Cậu bé Sa-mu-en phụng sự ĐỨC CHÚA, có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời ĐỨC CHÚA thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ ĐỨC CHÚA, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: “Dạ, con đây! ” Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết ĐỨC CHÚA, và lời ĐỨC CHÚA chưa được mặc khải cho cậu. ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là ĐỨC CHÚA gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.

– Suy niệm 1:

Kêu gọi Samuen, Chúa dùng những con người để thông truyền ý định của Ngài. Trẻ Samuen sống trong đền thờ, phục vụ hầu hạ ông Êli và giúp ông Êli trong việc phụng tự đền thánh. Tuy nhiên, ban đầu Samuen chưa thực sự sống thân tình, thân thiện đối với Đức Chúa, và Chúa cũng chưa trực tiếp nói với Samuen, Chúa chưa mạc khải Ngài là ai đối với con trẻ Samuen: “Samuen chưa biết Giavê, và lời Giavê chưa được mạc khải ra cho con trẻ Samuen” (1Sm 3,7). Chúng ta cũng vậy như Samuen, khi nào chúng ta chưa rõ ý Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta hiểu ý Ngài nhờ tác động của Chúa Thánh Thần.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Tông Huấn Các Mục Tử, s.41 đã viết: “Trong vấn đề mục vụ cổ võ ơn gọi, tác nhân chủ động và tiên phong chính là cộng đoàn Giáo Hội, xét như là một cộng đoàn dưới mọi biểu hiện khác nhau, từ Giáo Hội phổ quát cho tới Giáo Hội địa phương ; cũng như từ Giáo Hội địa phương cho tới từng giáo xứ và từng thành phần dân Chúa”. Đức Thánh Cha viết tiếp: “Ơn gọi Kitô hữu, một quà tặng của Thiên Chúa, chính là gia sản của tất cả mọi người”.

Chúa có cách thức của Chúa, Ngài gọi trẻ Samuen ba lần, Ngài gọi đích danh Samuen và muốn cho trẻ Samuen nhận biết tiếng của Ngài. Các bạn trẻ cũng vậy, trong một lúc nào đó, đã nghe tiếng Chúa gọi qua một người nào, một biến cố nào đó, và các bạn đã nhận ra Chúa như Samuen đã bén nhậy nghe tiếng Chúa, đã chổi dậy ngay. Các bạn trẻ có bén nhậy thực sự để nghe tiếng Chúa Thánh Thần lay tỉnh, thúc đẩy các bạn trong những biến cố tầm thường không ?

Trẻ Samuen tới gặp thầy Thượng Phẩm Êli và dù không rõ ý Chúa, Êli vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho Samuen nghe được tiếng Chúa gọi. Thánh Thần sẽ nói trong lòng các bạn trẻ và những người hữu trách như các linh mục sẽ giúp các bạn nhận ra đâu là tiếng Chúa gọi. Samuen đã sẵn sàng nghe tiếng Chúa và chỉ còn muốn có một điều duy nhất: làm theo thánh ý Chúa. Các bạn trẻ khi phải quyết định theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, các bạn hãy nói như Samuen: “Xin Chúa hãy nói, tôi tớ Ngài nghe đây” (1Sm 3, 9). Các bạn trẻ đang sống trong Giáo Hội, ơn gọi của Giáo Hội là nên thánh, là truyền giáo. Chớ gì các bạn luôn biết lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi, mau mắn đáp lời, và sẵn sàng làm theo ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

– Hát: “Chúa gọi”

1. Hỡi linh hồn lắng nghe lời Chúa. Tâm tình Cha ngày đêm chan chứa. Luôn thiết tha kêu gọi mong chờ. Khuyên hồn con chớ bao thờ ơ.

ÐK. Chúa Thiên Ðình vì yêu người dương thế. Hiến Thân mình cho đoàn con yêu dấu. Chúng con phàm trần tâm hồn thơ bé. Ðến tôn thờ dâng lòng con mến yêu.

2. Hỡi linh hồn có nghe buồn thảm. Suốt ngày đêm từ nơi Cung thánh. Nghe Chúa đang kêu gọi âm thầm. Cha cùng con mến yêu thành tâm.

3. Hỡi linh hồn vấn vương tội lỗi. Kíp về đây nguồn ơn thống hối. Xin Chúa thương một đời điêu tàn. Trở về nơi mến yêu bình an.

– Tin Mừng Lc 22,31-34 ; 60b-62

Rồi Chúa nói: “Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.” Ông Phê-rô thưa với Người: “Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng.” Đức Giê-su lại nói: “Này anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy.”

Lc 22,60b-62

Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: “Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê.” Nhưng ông Phê-rô trả lời: “Này anh, tôi không biết anh nói gì! ” Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

– Suy niệm 2:

Ơn Gọi của Các Bạn Trẻ là biết trở lại như Thánh Phêrô để tự thánh hoá và phục vụ Tin Mừng.

Phêrô quả thực là con người dân dã, bộc trực, nghĩ sao nói vậy, và vì thế không ý thức bao nhiêu về chính con người mình. Theo lòng hăng say tự nhiên, Phêrô muốn theo Thầy dù phải thử thách, tù tội, ngay cả phải hy sinh tới tính mạng, nhưng Phêrô cần phải được thanh tẩy và thanh luyện tâm hồn và nhất là phải xác nhận lại tình yêu của mình đối với Đức Giêsu.

Phêrô đã chối Chúa ba lần, cả ba lần ông đều quả quyết không biết Thầy mình là ai. Dù theo Thầy đã lâu nhưng Phêrô chưa thực sự biết Chúa Giêsu vì ông chưa nhận ra tình thương bao la, vô biên của Ngài: “Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu” (Ga 15,13). Chính Chúa Giêsu sẽ làm cho Phêrô ý thức rõ hơn bao giờ hết về sự yếu hèn của ông và về tình yêu mãnh liệt của Chúa dành cho ông. Thật vậy, cái nhìn đầy xót thương của Chúa đã làm cho Phêrô ăn năn trở lại. Sự nhát đảm, yếu hèn của Phêrô đã biến thành tình yêu mến. Lần đầu Phêrô tuyên xưng đức tin, lần thứ hai ông tuyên xưng lòng mến: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu Thầy”.

Phêrô đã nhận được ơn tha thứ nhờ chính cái chết của Chúa Giêsu. Như Phêrô, chúng ta cũng nhiều lần tin vào Chúa, rồi sau đó lại chối Chúa. Chúng ta đã nhiều lần cương quyết theo chân Chúa tới cùng, nhưng thái độ sống của chúng ta nhiều khi lại xa Chúa và xa Tin Mừng. Chúng ta nói tin Chúa và yêu Chúa nhưng lại sống thiếu bác ái yêu thương đối với tha nhân.

Chúng ta hãy cương quyết trở lại và tin vào Chúa, tin vào Tin Mừng. Hãy trở lại để thánh hóa bản thân nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và hãy theo Chúa đừng tiếc nuối của cải như người thanh niên giầu có. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô kêu gọi các bạn trẻ chúng ta: “…Hãy quảng đại dâng hiến đời mình cho Đức Kitô. Đừng sợ hãi ! Các con không có gì phải sợ, vì Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và của vũ trụ. Hãy để những khát vọng về những kế hoạch vĩ đại và cao thượng lớn lên trong các con. Hãy nuôi dưỡng cảm thức về tình liên đới: đó là dấu chỉ Thiên Chúa hành động nơi tâm hồn của các con. Hãy sẵn sàng sử dụng các tài năng mà Đấng Quan Phòng đã trao ban cho các con. Vì cộng đoàn của các con. Các con càng sẵn sàng dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Các con sẽ càng khám phá ra ý nghĩa đích thực của đời sống. Thiên Chúa mong đợi nhiều nơi các con”. (Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, ngày 28/4/1996).

– Hát: “Chúa là con đường …”

1.Chúa là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời có Người con vui.

ÐK. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi. Vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu.

2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi. Này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dân lối con đi xa vời. Biết tìm Người trọn đời con thôi.

3. Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi. Nào ai người cho con nỗi vui. Chỉ có Chúa như trăng sao hiền sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương. Hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đàng. Dẫu bụi đường lấp mờ muôn phương.

III. LỜI NGUYỆN CẦU CỦA ĐTC. GIOAN PHAOLÔ II

Lạy Chúa, Ngài muốn cứu độ con người và Ngài đã lập nên Giáo Hội như một sự hiệp thông huynh đệ, được qui tụ trong tình yêu của Ngài. Xin tiếp tục đi vào giữa cuộc đời chúng con và kêu gọi những người Ngài đã chọn, để họ trở nên tiếng nói Thánh Thần của Ngài, nên nắm men cho một xã hội công bằng và huynh đệ hơn.

Từ Cha trên Trời, xin Ngài gửi cho chúng con những nhà hướng dẫn tâm linh mà cộng đoàn chúng con đang cần: những linh mục thực sự của một Thiên Chúa sống động, những người được ánh sáng Lời Ngài soi chiếu, để có thể nói về Ngài và dậy người khác nói về Ngài. Xin hãy làm cho Giáo Hội của Ngài lớn mạnh nhờ sự phát triển của những con người thánh hiến, những người dâng hiến tất cả cho Ngài để Ngài cứu độ tất cả mọi người.

Ước gì cộng đoàn chúng con biết cử hành Bí tích Thánh Thể, trong tiếng hát và lời ca tụng, như một lời tạ ơn về vinh quang và lòng nhân ái của Ngài.

Ước gì cộng đoàn chúng con biết đi trên những nẻo đường của thế giới, để thông chia niềm vui và sự bình an, là những tặng phẩm quí báu của ơn Ngài cứu độ.

Ôi lạy Chúa ! Xin đoái nhìn toàn thể gia đình nhân loại này, và xin tỏ lòng thương xót Ngài trên những người nam nữ đang tìm kiếm Ngài trong lời cầu nguyện và đời sống chính trực, dù chưa được gặp Ngài. Xin tỏ cho họ chân lý mang lại sự giải thoát, sự sống không hề chấm dứt: như con đường dẫn tới Chúa Cha.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được sống trong Giáo Hội của Ngài, trong tinh thần phục vụ tín trung và hiến dâng toàn vẹn, để các chứng từ của chúng con được khả tín và phong phú. Amen.

IV. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA.

– Cầu cho Đức Giáo Hoàng:

Hát bài Này Con Là Đá

Này con là Ðá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là Ðá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng… Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Ðừng trao Người cho ác tâm quân thù, đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

– Hát Đây Nhiệm Tích

1. Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường cho nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy sự gì.

2. Dâng về Ðức Chúa Cha và Con Chúa, khúc ca mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, cả Thánh Thần nhiệm xuất bởi hai Ngôi. Bao tiếng hát chúc khen cảm tạ, kính tiến Ba Ngôimột Chúa muôn đời. Amen.

– Lời nguyện.

– Phép lành Mình Thánh Chúa.

V. KẾT THÚC

– Hát: “Con tìm về Mẹ thân yêu …”

 
 
Nguồn:  simonhoadalat.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072