Chiên của Chúa

Trong giờ Giáo Lý, cô giáo nhìn thấy Tí không chịu lắng nghe, nên gọi Tí.
Cô giáo : Tí, nói cho cô biết làm sao nghe được tiếng Chúa?Tí giật mình vội vã trả lời : Dạ…dạ… thưa cô… bỏ Chúa vô chảo rồi chiên lên sẽ nghe tiếng Chúa ạ.
Cô giáo: Cái gì ? Tại sao em nói như thế hả?

Tí : … Dạ… dạ… thưa cô… bởi vì Chúa nói… là… là… “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta” đó mà…

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072