Chủ tịch quốc hội Mỹ mời ĐTC Phanxicô đọc diễn văn

 

WASHINGTON13/3/2014- Ký giả Susan Davis của tờ USA Today cho biết Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, ông John Boehner, đã chính thức mời ĐTC Phanxicô đọc diễn văn tại cuộc họp lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ.

Nếu ĐTC chấp nhận lời mời này thì đây là nột biến cố chưa từng diễn ra tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Theo văn phòng lịch sử quốc hội, chưa một vị Giáo Hoàng hay nhà lãnh đạo tôn giáo nào, đồng thời là quốc trưởng của một nước, đã được mời đọc diễn văn tại lưỡng viện Hoa Kỳ.

Vị chủ tịch quốc hội Hoa Kỳ nói :”ĐGH là quốc trưởng của một quốc gia và bài diễn văn của Ngài sẽ làm vinh dự quốc gia chúng ta là nước đã duy trì những truyền thống tốt đẹp nhất qua các thể chế dân chủ”.

Ông Boehner nói thêm : “ Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để dân chúng Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới được nghe đầy đủ sứ điệp của ĐTC”.

Ông Boehner là người Công Giáo nhận định về ĐGH Phanxicô như sau : Ngài đã gợi cảm hứng cho hàng triệu người Hoa Kỳ qua cung cách mục vụ và tinh thần tôi tớ lãnh đạo, phản ảnh trong các vấn đề về phẩm giá con người, tự do và công bình xã hội. Những nguyên tắc này là ý tưởng căn bản của nước Mỹ, nhưng đôi khi quốc gia chúng ta đã không sống theo những nguyên tắc này mà khá nhất, chúng ta mới chỉ cho họ đời sống mới trong khi chúng ta đi tìm kiếm lợi ích chung.

Lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ Viện, bà Nancy Pelosi cũng là người Công Giáo, nhiệt liệt tán thành việc mời ĐGH Phanxicô đọc diễn từ tại cuộc họp lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ.

Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ mời ĐTC đọc diễn văn tại quốc hội vì theo nhiều nguồn tin ĐTC sẽ viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2014 để chủ tọa đại hội mục vụ gia đình.

 

Nguồn: vietcatholic.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072