Chúa Nhật XI TNC

 

Sách Sáng thế cho chúng ta biết những con người đầu tiên đã sa ngã phạm tội, đã phản bội lại tình thương yêu của Thiên Chúa, nhưng dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn thương yêu và tha thứ. Bài đọc 1 hôm nay nói lên lòng thương yêu tha thứ của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi biết ăn năn thống hối. Vua Đavít đã phạm tội ngoại tình, lại còn âm mưu giết chồng để cướp vợ người ta nữa. Tưởng rằng mọi việc đã được ém nhẹm, nhưng khi được tiên tri Nathan nhắc nhở, vua đã sớm nhận ra tội mình, tỏ lòng thống hối ăn năn nên được Thiên Chúa tha thứ :”Thiên Chúa đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết” (Sm 12,13).

 

          Khi Đức Giêsu đến trần gian, Ngài càng làm sáng tỏ tình yêu tha thứ của Thiên Chúa qua các dụ ngôn : con chiên lạc, đồng tiền bị mất và đứa con hoang đàng. Đặc biệt trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu có một thái độ rất hiền từ và khoan dung  đối với một phụ nữ được mệnh danh là người tội lỗi nổi tiếng trong thành.  Chị ta biết lỗi của mình, ăn năn sám hối, muốn cải tà qui chính, đã có thái độ phục vụ Chúa cách đặc biệt, nên được Ngài chấp nhận và ban ơn tha thứ :”Tội của chị đã được tha”.

 

 

          1. Bài đọc 1 : 2Sm 12,7.11-13.

 

          Sách Samuel kể lại cho chúng ta câu chuyện vua Đavít đã phạm một tội rất nặng nề, nhưng đã được Thiên Chúa tha thứ. Trước tiên vua đã phạm tội ngoại tình với bà Betsabê vợ ông Uria, một tướng quân của nhà vua, tiếp theo vua còn tìm cách dùng tay quân giặc mà giết ông để chiếm lấy vợ của ông ấy.

 

          Công việc tưởng đã được ém nhẹm nhưng Thiên Chúa sai tiên tri Nathan đến nhắc nhở cho vua về tội tầy đình ấy. Ý thức về tội lỗi của mình, nhà vua hết lòng ăn năn và được Thiên Chúa tha thứ vô điều kiện :”Thiên Chúa đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết”.

          2. Bài đọc 2 : Gl 2,16.19-21.

 

          Về việc công chính hóa nhờ tin vào Đức Kitô đã được thư gửi tín hữu Rôma nói đến nhiều (x. Rm 3,21-25a.28). Ở đây, trong thư gửi tín hữu Galát thánh Phaolô muốn làm sáng tỏ  tầm mức công chính hóa do cái chết của Đức Kitô trên thập giá đem lại.

 

          Ta có thể nói  đoạn thư này chứa đựng ý tưởng chính  của toàn thể bức thư gửi tín hữu Galát : con người được nên chông chính (được cứu độ) nhờ đức tin chứ không phải nhờ tuân giữ Lề luật.

 

          3. Bài Tin mừng : Lc 7,36-8,3.

 

          Chuyện người đàn bà tội lỗi đến lau chân Chúa nhân bữa tiện tại nhà ông Simon.

          Nàng là một người tội lỗi nổi tiếng trong thành, ai cũng biết. Nàng mạnh bạo tỏ lòng thống hối, đến quì dưới chân Đức Giêsu, khóc nức nở, lấy nước mắt rửa chân, lấy tóc mà lau và hôn chân Ngài., và không tiếc bình dầu thơm quí giá (khoảng 300 đồng, tương đương với 10 tháng lương) xức chân Ngài.

 

          Thấy tâm tình thống hối chân thật và can đảm muốn thay đổi cuộc sống tội lỗi, Đức Giêsu đã tha tội cho chị. Câu nói của Đức Giêsu có thể dùng tóm lược chính xác câu chuyện đời nàng :”Tội nàng nhiều, nhưng được tha hết vì nàng yêu mến nhiều”.

 

         

      4. Thực hành lời Chúa                                              

                                                                  Tội của con đã được tha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072