Chúa ơi! Hụt!

 

Một ông nhà giàu và một bà sơ đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:
– Chúa ơi, hụt!!!

Bà sơ liền nói: Ông đừng kêu Chúa vô cớ như vậy, sẽ bị sét đánh đấy ạ!

Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: Chúa ơi, hụt!!!

Bà sơ bèn can: Ông đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy ạ!

Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: Chúa ơi, hụt !!!

Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy bà sơ bị sét đánh đen thui.

Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: CHÚA ƠI, HỤT !!

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072