Clip ý nghĩa về cuộc sống

Khi gặp khó khăn, thì hãy cùng nhau tìm giải pháp giải quyết khó khăn, chứ không phải bất hòa và đổ lỗi cho nhau.

 

{youtube}Yri_PG_T2jo{/youtube}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072