Con dê ngang bướng và người chăn dê

Một người chăn dê đang cố gắng lừa dê về nhà để nhốt chúng vào chuồng sau cả ngày chúng được thả ăn cỏ ngoài trời. Mọi con dê đều tuân theo mệnh lệnh và tập trung lại ven đường, chỉ trừ một con. Nó đứng trên đỉnh một gò đá và nhất định không chịu xuống cho dù người chăn dê có khẩn nài như thế nào đi chăng nữa. ANh ta huýt sáo gọi con dê, la hét với nó, cố gắng dụ dỗ nó bằng những búi cỏ ngon ngọt – tất cả đều chẳng lợi ích gì hết.

Cuối cùng, anh ta ném một hòn đá vào con dê, hy vọng khiến nó giật mình để nhập đàn với những con còn lại. Nhưng kinh hoàng làm sao, hòn đá đã bay khỏi tay anh ta và làm gãy một bên sừng của con dê.

“Ôi! làm ơn đừng kể cho ông chủ của tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta sẽ tức giận tôi lắm!” người chăn dê nài nỉ con dê.

Nó chỉ cuối xuống nhìn anh ta. “Đồ ngu ngốc! cho dù tôi không nói với ông ta thì cái sừng gãy của tôi cũng nói thôi!” ….

*** Bài học rút ra:

  • Chẳng ích lợi gì nếu cố gắng che dấu thứ không thể bị che dấu.
  • Sự thật vẫn luôn là sự thật, đối diện với sự thật mới giúp ta sống đúng phẩm chất của con người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072