V/v: Đăng tin cáo phó

[THÔNG BÁO]
V/v: Đăng tin cáo phó
Được sự gợi ý và cho phép từ Cha sở, từ nay Ban Truyền Thông sẽ nhận đăng tin cáo phó các giáo dân trong giáo xứ vừa mới qua đời, để mọi người trong giáo xứ được biết, cầu nguyện, viếng thăm người vừa mới qua đời, cũng như chia sẻ và hiệp thông với gia quyến.
Điều kiện đăng tin:
– Gia quyến gửi ảnh cáo phó (hoặc thông tin tang lễ) vào trang giáo xứ hoặc cho các thành viên Ban Truyền Thông qua các phương tiện truyền thông. Đồng thời, chấp thuận công khai thông tin tang lễ trên các phương tiện truyền thông của giáo xứ.
– Ban Truyền Thông chỉ đăng tin cáo phó khi đã nhập quan hoặc khi đã có xác nhận đáng tin.
– Thành viên nào không thuộc gia quyến cũng có thể gửi tin cáo phó cho Ban Truyền Thông, tuy nhiên thành viên đó cần có sự cho phép của gia quyến và chịu trách nhiệm với gia quyến.
Trân trọng thông báo!
Ban Truyền Thông
No photo description available.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072