Danh sách các lớp giáo lý năm học 2013-2014

 

DANH SÁCH LỚP KHAI TÂM

 

STT

Tên thánh-Họ

Tên

Năm sinh

1

Maria Võ Trần Hồng

Ân

2006

2

Annê Phan Thị Bảo

Ánh

2006

3

Maria Lê Ngọc Bảo

Hân

2006

4

Giuse Nguyễn Linh

Khôi

 

5

Nguyễn Văn

Lợi

 

6

Phanxico Vũ Nhật

Minh

2008

7

Maria Phạm Thị Thúy

Nga

2006

8

Maria Trần Thị Kim

Ngân

2006

9

Gioan.KimKhẩu Lê Nguyễn Huy

Phát

2006

10

Nguyễn Hương Trúc

Phương

2004

11

Maria Phạm Thị

Thanh

 

12

Maria Lương Thị Ngọc

Thảo

2006

13

Gioan.B Huỳnh Phúc

Thịnh

2006

14

Maria Lê Như

Thụy

2006

15

Maria Phan Đoàn Mỹ

Tiên

2006

16

Maria Lương Thị

Trinh

2006

17

Tôma Phan Tấn

Vinh

2007

18

Phùng Chí

Hậu

2007

 

DANH SÁCH LỚP RƯỚC LỄ I

 

STT

Tên thánh-Họ

Tên

Năm sinh

1

Anna Nguyễn Thị Thúy

An

2004

2

Huỳnh Khánh

Bằng

2003

3

Phạm Xuân

Cường

2005

4

Giuse Lê Tân

Duy

2003

5

Maria Nguyễn Ngọc Trúc

2004

6

Maria Võ Thị Ngọc

Hân

2005

8

Nguyễn Trần Trung

Hưng

2003

7

Nguyễn Thành

Khang

 

9

Anna Nguyễn Ngọc Mai

Khanh

2005

10

Lê Tuấn

Kiệt

 

11

Giuse Dương Hoàng

Long

2005

12

Giuse Nguyễn Kim

Long

2005

13

Phêrô Lương Đức

Mạnh

2005

14

Maria Bùi Ngọc Xuân

Nhi

2003

15

Trần Thị Yến

Nhi

 

16

Lê Ngọc Quỳnh

Như

2004

17

Maria Võ Thị Cẩm

Như

2004

18

Gioan Dương Ngọc

Phú

2005

19

Antôn Lê Hoàng

Phúc

2005

20

Giuse Trần Minh

Quân

2004

21

Đaminh Nguyễn Phạm Hoàng

Thơ

2005

22

Anna Phạm Ngọc Anh

Thư

2004

23

Anna Trương Ngọc Minh

Thư

2004

24

Bênađô Nguyễn Đồng

Tiến

2004

25

Anrê Đào Thanh

2004

26

Hoàng Anh

Tuấn

 

27

Anna Bùi Ngọc Cát

Tường

 

28

Maria Trần Thảo

Uyên

2004

29

Giuse Bùi Hả Quốc

Việt

 

30

Vinhsơn Nguyễn Quốc

Việt

2005

31

Phêrô Vũ Văn

Vương

2004

 

DANH SÁCH LỚP RƯỚC LỄ II

 

STT

Tên thánh-Họ

Tên

Năm sinh

1

Giuse Trần Minh

An

2003

2

Maria Nguyễn Thị Ngọc

Anh 

2003

3

Maria Lê Mỹ

Chi

2002

4

Lê Thành

Đạt

1999

5

Đaminh Đỗ Lê Hoàng

Gia

1999

6

Phêrô Trần Ngọc

Hiệp

2002

7

Giacôbê Hồ Ngọc

Hưng

2002

8

Phan Quốc

Huy

2003

9

Phêrô Phan Đức

Huy

2003

10

Phanxicô Xavie Hồ Ngọc Thanh

Huy

2003

11

Têrêsa Ngô Trần Hoàng

Kim

2002

12

Maria Nguyễn Đào

Lâm

2002

13

Nguyễn Thị

Lệ

2001

14

Isave Quách Thị

Na

2000

15

Phạm Thị Kim

Ngân

2001

16

Maria Lê Huỳnh Minh

Ngọc

2002

17

Phêrô Phêrô Trần Thành

Nhân

2002

18

Nguyễn Thị Yến

Nhi

1999

19

Maria Đoàn Thị Quỳnh

Như

2002

20

Tôma Nguyễn Phú

Quý

2002

21

Têrêsa Bùi Ngọc Xuân

Quỳnh

2001

22

Lê Thành

Tài

2002

23

Nguyễn Minh

Thành

1999

24

Phaolô Nguyễn Ngọc Cường

Thịnh

2002

25

Phanxicô Hồ Ngọc

Thuận

2002

26

Maria Quách Thị

Thủy

1999

27

Maria Nguyễn Thị Xuân

Trang

2003

28

Maria Lương Thị Thùy

Trang

2003

29

Maria Đặng Thị Tuyết

Vân

2003

30

Stêphanô Lê Hoàng

2003

31

Maria Dương Nguyễn Thảo

Vy

2003

32

Maria Nguyễn Thị Kim

Xuyến

2002

33

Anna Trần Hoàng

Yến

2001

 

DANH SÁCH LỚP THÊM SỨC I

 

STT

Tên thánh-Họ

Tên

Năm sinh

1

Laurenxô Đặng Thế

Anh

2001

2

Phêrô Phan Cao

Đạt

2001

3

Phêrô Lương Khánh

Duy

2000

4

Antôn Lê Trung

Hiếu

2001

5

Phêrô Nguyễn Dương

Hùng

2000

6

Giuse Phan Minh

Khoa

2001

7

Anrê Dư Tuấn

Lâm

2003

8

Têrêsa Nguyễn Huỳnh

2003

9

Micae Trần Chí

Linh

1997

10

Phêrô Trần Khánh

Linh

2002

11

Nicôla Nguyễn Thanh

Ngân

1995

12

Phaolô Nguyễn Hoài

Ngân

1997

13

Maria Võ Hoài Bảo

Ngân

2004

14

Maria Đoàn Thị Ngọc

Như

2003

15

Giuse Trương Minh

Nhựt

2001

28

Giuse Nguyễn Thành

Phát

2003

16

Simon Lê Vĩnh

Phương

2002

17

Đaminh Phạm Nguyễn Ngọc

Thành

1998

18

Têrêsa Trần Anh

Thư

2001

19

Maria.Mađ Dương Thị Anh

Thư

2003

20

Phêrô Đặng Trí

Thức

1998

27

Maria Phạm Thị Cẩm

Tiên

2003

21

Phaolô Nguyễn Phú

Toàn

2000

22

Maria Nguyễn Lê Thùy

Trang

2000

23

Maria Phan Thị

Trinh

2000

24

Lêmentê Trần Linh

1995

25

Maria Nguyễn Hồng

Vy

1998

26

Maria Quách Tường

Vy

2001

 

DANH SÁCH LỚP THÊM SỨC II 

 

STT

Tên thánh-Họ

Tên

Năm sinh

1

Giuse Đặng Gia

An

2001

2

Giacôbê Nguyễn Nguyệt

Bảo

2001

3

Gioan Nguyễn Quang

Đại

2002

4

Anrê Phan Nguyễn Hoàng

Duy

2003

5

Phêrô Nguyễn Dương

Hải

1998

6

Maria Hồ Khả

Hân

2004

7

Giuse Lê

Khoa

1996

8

Giuse Huỳnh Nguyễn Anh

Khoa

2001

9

Maria Nguyễn Thị Mỹ

Linh

2000

10

Anna Trần Gia

Linh

2003

11

Giuse Nguyễn Minh

Luân

2003

12

Maria Trần Nguyễn Phương

Ngân

2001

13

Matta Võ Hoài Bảo

Nghi

2002

14

Phan Huỳnh Bảo

Ngọc

2004

15

Maria Đặng Thanh

Ngọc

2003

16

Phêrô Đặng Trí

Nhân

2000

17

Đaminh Võ Thành

Nhân

2002

18

Maria Đỗ Mai Huỳnh

Như

1999

19

Tôma Nguyễn Quang

Nhựt

2001

20

Phêrô Nguyễn Chí

Tâm

1996

21

Phaolô Nguyễn Phú

Thiện

2000

22

Anna Phạm Nguyễn Xuân

Trang

2000

23

Anna Phạm Nguyễn Thùy

Trang

2001

24

Antôn Nguyễn Âu

Trí

2002

25

Phêrô Nguyễn Hoài Thanh

Truyết

2000

26

Anna Trần Nguyễn Phụng

Vy

1999

 

 DANH SÁCH LỚP BAO ĐỒNG

 

STT

Tên thánh-Họ

Tên

Năm sinh

1

Têrêsa Phan Huỳnh Khả

Ái

1999

2

Giuse Lý Thành

An

1999

3

Anna Phan Huỳnh Trâm

Anh

1996

4

Matta Nguyễn Tú

Anh

2001

5

Gioan.B Dương Công

Bằng

1999

6

Gioan.B Lại Tấn

Cường

1999

7

Giuse Nguyễn Thành

Đại

1997

8

Anna Nguyễn Thị Phương

Dung

1995

9

Anna Đoàn Thị Thùy

Duyên

1999

10

Mađanêna Lê Thị Thu

2000

11

Anna Lê Trần Bảo

Hân

1999

12

Maria Đặng Nguyễn Hồng

Hoa

1997

13

Dương Quốc

Hùng

1997

14

Anbeto Ngô Trần Hoàng

Khang

1996

15

Maria Nguyễn Thị Tú

Khanh

2000

16

Maria Nguyễn Thị Tú

Khanh

2000

17

Anna Phan Thị Hồng

Loan

2001

18

Anna Lê Lâm Tuyết

Mai

2000

19

Maria Lê Thiện

Mỹ

1999

20

Vicentê Lê Nguyễn Hoài

Nam

1991

21

Maria Huỳnh Vân

Nghi

2001

22

Maria Huỳnh Yến

Nhi

1999

23

Catarina Nguyễn Huỳnh

Như

1996

24

Bùi Hà Anh

Quốc

1999

25

Matta Phan Thị Thanh

Quyền

2000

26

Anrê Phan Nguyễn Hoàng

Thanh

1996

27

Phêrô Nguyễn Ngọc

Thiện

1995

28

Giuse Bùi Văn

Thông

1999

29

Maria Huỳnh Anh

Thư

1998

30

Maria Đoàn Thị Mai

Trâm

1999

31

Catarina Nguyễn Thị Thùy

Trang

1999

32

Maria Lương Thị

Trang

1999

33

Gioan Phan Văn

Triển

1998

34

Giacôbê Nguyễn Phú

Trung

1996

35

Phanxicô Nguyễn Xuân

Trường

2000

36

Nguyễn Lê Anh

Tuấn

1997

37

Phêrô Phan Thanh

Tùng

1997

38

Maria Nguyễn Thị Phương

Uyên

1998

39

Anna Lê Thanh

Vy

1995

40

Anna Lưu Thúy

Vy

1999

41

Anna Trần Nguyễn Phụng

Vy

1999

42

Anna Phan Nguyễn Như

Ý

1997

 

* Thông tin chi tiết có gì sai xót hoặc bổ sung xin vui lòng liên hệ Qúi Dì hoặc ban Huynh Trưởng Giáo Xứ Đức Hòa.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072