Danh sách lớp giáo lý Thêm Sức 1 & 2

 

Danh sách học viên lớp Thêm Sức 1 & 2

Năm học: 2014 – 2015

 

 Lớp Thêm Sức 1

 

STT Tên thánh – Họ và chữ lót Tên Năm sinh Lớp
1 Giuse Trần Minh  An 19/10/2003 6
2 Têrêsa Đặng Quốc Nhật Mỹ  Anh 2004 5
3 Giuse Trần Anh  Duy 25/04/2003 6
4 Maria Đàm Thúy  Duyên 24/05/2003 6
5 Đaminh Đỗ Lê Hoàng Gia 18/06/1999 10
6 Maria Lương Thị Thúy   Hằng 2003 6
7 Giacôbê Hồ Ngọc  Hưng 24/02/2002 7
8 Giacôbê Hồ Ngọc Thanh Huy 15/09/2003 6
9 Giuse Phan Quốc Huy 8/10/2003 6
10 Giuse Nguyễn Quốc  Huy 13/12/2003 6
11 Phêrô Phan Đức Huy Huy 2003 6
12 Anrê Dư Tuấn Lâm 2003 5
13 Maria Nguyễn Đào  Lâm 1/2/2002 7
14 Têrêsa Nguyễn Huỳnh  2003 6
15 Phêrô Trần Khánh  Linh 2002 6
16 Anna Trần Gia  Linh 2003 6
17 Giuse Nguyễn Minh  Luân 2003 6
18 Isave Quách Thị  Na
19 Phêrô Trần Tiến  Nam 2003 6
20 Maria Võ Hoài Bảo  Ngân 2004 5
21 Maria Phạm Thị Kim  Ngân 1/7/2001 8
22 Maria Đặng Thanh  Ngọc 2003 6
23 Maria Lê Huỳnh Minh Ngọc 16/03/2002 7
24 Phêrô Trần Thành  Nhân 22/08/2002 7
25 Maria Nguyễn Thị Yến  Nhi 31/12/1999 9
26 Maria Trần Thị Quỳnh Như 2003 6
27 Maria Đoàn Thị Ngọc  Như 2003 6
28 Maria Đoàn Thị Quỳnh  Như 21/09/2002 7
29 Giuse Nguyễn Thịnh Phát 2003 6
30 Tôma Nguyễn Phú  Qúy 08/12/2002 7
31 Têrêsa Bùi Ngọc Xuân  Quỳnh 21/12/2001 8
32 Phêrô Nguyễn Ngọc  Sơn 09/08/2001
33 Phêrô Lữ Hoàng Thịnh 2003 6
34 Phaolô Nguyễn Ngọc Cường  Thịnh 03/01/2002 7
35 Maria Mađalêna Dương Thị Anh  Thư 2003 6
36 Phêrô Hồ Ngọc  Thuận 7
37 Maria Quách Thị  Thủy
38 Maria Phạm Thị Cẩm Tiên 26/07/2003 6
39 Antôn Nguyễn Xuân  Tiến 19/03/2002 7
40 Maria Lương Thị Thùy  Trang 08/04/2003 6
41 Anna Đặng Thị Tuyết  Vân 22/10/2003 6
42 Maria Phạm Thị Tường  Vi 21/10/2002 7
43 Stêphanô Lê Hoàng  14/07/2003 6
44 Maria Dương Nguyễn Thảo  Vy 26/09/2003 6
45 Maria Nguyễn Huỳnh Kim  Xuyến 2002 7
46 Anna Trần Hoàng  Yến 2/7/2001 8

 

 

 

 Lớp Thêm Sức 2

     

STT Tên thánh – Họ và chữ lót Tên Năm sinh Lớp
1 Giuse Đặng Gia  An 29/11/2001 8
2 Laurenxô Đặng Thế Anh 8/11/2001 8
3 Giacôbê Nguyễn Nguyệt  Bảo 2001 8
4 Gioan Nguyễn Quan Đại 10/10/2002 7
5 Phêrô Phan Cao  Đạt 8/11/2001 8
6 Gioan Kim Vũ Trung  Hiếu 14/02/1999 10
7 Antôn Lê Trung  Hiếu 23/10/2002 7
8 Phêrô Nguyễn Dương  Hùng 19/02/2000
9 Giuse Lê  Khoa 13/02/1996 ĐH – CĐ
10 Giuse Phan Minh  Khoa 20/12/2001 8
11 Maria Nguyễn Thị Mỹ  Linh 29/10/2001 8
12 Micae Trần Chí  Linh 1997
13 Maria Trần Nguyễn Phương Ngân 03/05/2001 8
14 Matta Võ Hoài Bảo  Nghi 29/09/2002 7
15 Đaminh Võ Thành  Nhân 27/03/2002 7
16 Maria Đỗ Mai Huỳnh Như 24/04/1999 10
17 Tôma Nguyễn Quang  Nhựt 15/04/2001 8
18 Giuse Trương Minh  Nhựt 23/03/2001 8
19 Simon Lê Vĩnh  Phương 10/9/2002 7
20 Giuse Bùi Hà Anh  Quốc 26/12/1999 10
21 Đaminh Phạm Nguyễn Ngọc  Thành 22/09/1998 11
22 Têrêsa Trần Anh Thư 6/10/2001 8
23 Tôma Trần Mạnh  Tiệp 24/05/1997 12
24 Anna Phạm Nguyễn Thùy  Trang 26/10/2001 8
25 Anna Phạm Nguyễn Xuân  Trang 18/05/2000 9
26 Maria Nguyễn Lê Thùy Trang 3/8/2000 9
27 Antôn Nguyễn Âu  Trí 2/8/2002 7
28 Phêrô Nguyễn Hoài Thanh  Truyết 6/11/2000 9
29 Clemente Trần Linh 1995

   

Lưu ý:   

Xin quý phụ huynh và các em vui lòng xem lại thông tin trên cho chính xác. Nếu có sai xót và bổ sung xin vui lòng liên hệ Ban Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên Giáo Xứ Đức Hòa để có thông tin chính xác nhất. Xin cám ơn!

 

 

Ban Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên Giáo Xứ Đức Hòa

     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072