Dự lễ ngày Chúa Nhật tại tư gia, được không?

 

 

Xin cho con hỏi: Nếu một Linh mục dâng Thánh Lễ chủ nhật tại nhà bất cứ ai và con có tham dự Thánh lễ đó mà không phải đến nhà thờ không? ( Một cách chung) Luật của Giáo hội thế nào? và Gíao hội có bắt buộc tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại nhà thờ không? dĩ nhiên con biết là khi yếu bệnh hoặc vì ngăn trở chính đáng thì không bắt buộc.
Vincent nguyen

Đáp:

Ông Vincent Nguyễn thân mến,

Cám ơn Ông đã nêu lên một vấn nạn hữu ích, tôi chỉ xin trưng lại một ít luật liên quan đến việc dâng lễ và dự lễ:

Bổn phận của các linh mục phải để ý tuân giữ khỏan luật này: “Phải cử hành Thánh Lễ trong một nơi thánh, trừ khi nhu cầu đòi hỏi cách khác trong một trường hợp đặc biệt; trong trường hợp này, phải cử hành ở một chỗ tôn nghiêm” (c. 932 §1). Hơn nữa còn phải nghiêm chỉnh tuân hành luật địa phương của mỗi giáo phận liên quan đến vấn đề dâng lễ tại tư gia.

“Các tín hữu buộc phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác…” (c. 1247). “Người nào tham dự Thánh Lễ được cử hành theo nghi thức Công giáo trong chính ngày lễ hoặc chiều ngày áp ở bất cứ nơi nào, thì đã giữ trọn luật buộc phải tham dự Thánh Lễ” (c. 1248 §1). Tuy nhiên “Tham dự chung Thánh Lễ Chúa Nhật là một bằng chứng sự thuộc về và trung thành với Chúa Kitô và với Giáo Hội của Ngài. Nhờ đó các tín hữu chứng tỏ sự hiệp thông với nhau trong niềm tin và trong đức ái. Họ cùng nhau làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa, và cho niềm hy vọng ơn cứu độ của mình. Họ an ủi và khuyến khích nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần” (GLCG 2182).

Vậy Giáo Hội muốn các tín hữu hãy đến nhà thờ để cùng dâng Thánh Lễ, nhất là trong những Chúa Nhật và Lễ buộc.

 

Lm Phi Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072