Đức Thánh Cha Phanxicô bài trừ xu hướng tìm thăng quan tiến chức trong Giáo Hội

VATICAN. Mạng thông tin trực tuyến ”Vatican Insider” đưa tin: thêm một biện pháp mới của ĐTC nhắm bài trừ xu hướng tìm kiếm ”thăng quan tiến chức” trong Giáo Hội.

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi thư cho các tòa Sứ Thần và Khâm Sứ Tòa Thánh trên toàn thế giới để yêu cầu thông báo cho tất cả các GM tại quốc gia liên hệ về quyết định của ĐTC bãi bỏ việc trao tặng tước hiệu Đức Ông (Monsignore) cấp III (”tuyên úy của ĐTC” – (Cappelano di Sua Santità) cho các linh mục triều dưới 65 tuổi. Hai tước hiệu ”Đức Ông” cấp 2 (Prelato di Sua Santità) và cấp 1 (Protonotario apostolico) từ nay bị bãi bỏ. Các tước hiệu này vốn không được cấp cho các linh mục đan sĩ hoặc tu sĩ dòng.

Đức TGM Antonio Mennini, Sứ Thần Tòa Thánh tại Anh quốc, đã gửi thư cho tất cả các GM tại nước này để thông báo quyết định trên đây của ĐTC, tuy nhiên quyết định này không có tính chất hồi tố, nghĩa là ai đã có tước ”Đức ông” rồi thì không bị mất vì quyết định mới của ĐTC.

Mạng Vatican Insider nhận định rằng khi đưa ra quyết định trên đây, ĐTC Phanxicô lấy hứng từ các cuộc cải tổ do ĐGH Phaolô 6 đưa ra hồi năm 1968 theo tinh thần Công đồng Vatican 2. Trước đó có 14 cấp ”Đức Ông”. ĐGH Phaolô 6 quyết định giảm xuống còn 3 cấp: cấp I: Công chứng viên tông tòa (Protonotario Apostolico), cấp II: Giám chức danh dự của ĐTC (Prelato d’onore di Sua Santità) và cấp III: tuyên úy của ĐTC (Cappellano di Sua Santità). 3 tước hiệu này được ĐGH ban theo đề nghị của Giám Mục địa phương, cho những linh mục thi hành một dịch vụ quí giá đối với Giáo Hội. Tuy nhiên nhiều GM có xu hướng dùng tước hiệu này để thưởng công cho những linh mục trung thành với mình. Cũng có nơi Đức Giám Mục xin tước hiệu này cho những linh mục có nhiều đóng góp nào đó cho giáo phận. Nay với quyết định của ĐGH Phanxicô, sự việc thay đổi (Vatican Insider 5-1-2014)

 

Nguồn: vietcatholic.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072