Giờ thánh lễ

THÁNH LỄ TRONG TUẦN TẠI GIÁO XỨ ĐỨC HOÀ

 

 

Thánh lễ Chúa nhật:

 

– Chiều thứ bảy: 17h30

 

– Lễ I CN:  4 giờ 45 sáng

 

– Lễ II CN: 7 giờ sáng

 

– Lễ III CN: 5 giờ chiều

 

– Lễ IV CN: 7 giờ tối

 

 

Thánh lễ trong tuần:

 

– Thứ 2 đến thứ 7: 5 giờ sáng, 18 giờ chiều

 

 

 

SCHEDULE OF MASS

 

Weekdays: 5:00, 18:00

 

– Sundays:

 

17:00 ( Saturday)

4:45

 

7:00 (Children)

 

17:00

 

19:00

 

None of the English Mass

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072