Giới răn trọng nhất

 

 

Ươm câu lục bát cho đời.
Gieo tình thương mến Chúa Trời khắp nơi.
Giới răn trọng nhất người ơi.
Yêu người mến Chúa rạng ngời Nước Cha.

 

Vì yêu nên Chúa giao hoà.
Thế nhân tội lỗi với Cha trên Trời.
Giêsu gương mẫu tuyệt vời.
Hết tình yêu mến vâng lời Chúa Cha.

 

Yêu người máu thắm đổ ra.
Con đường Thánh Giá thiết tha gọi mời.
Những người Biệt phái rối bời.
Ôm bao giới luật xa rời tình yêu.

 

Đơn sơ Chúa dạy một điều.
Giới răn trọng nhất là yêu đến cùng.
Hết lòng yêu Chúa khiêm cung.
Xác thân lòng trí tôn xưng Danh Ngài.

 

Yêu người trên cõi trần ai.
Kẻ thù, thân thích miệt mài dấn thân.
Giêsu sinh hạ gian trần.
Yêu thương nhân loại hiện thân Chúa Trời.

 

Giới răn trọng nhất trao lời.
Ai luôn tuân giữ sáng ngời Tình Yêu..

 

Nữ tu. Bích Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072