Giới thiệu học Thánh kinh 100 tuần

Phương pháp Học Thánh Kinh trong 100 Tuần được khơi nguồn từ cha Marcel le Dorze, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Cha Marcel sinh tại Brittany, Pháp, năm 1919; gia nhập Hội Thừa Sai Paris từ năm 1946; làm việc tại giáo xứ Ueno, Tokyo từ năm 1955-1987. Chính ở đây, ngài bắt đầu mời gọi giáo dân cùng đọc Thánh Kinh với ngài. Nhiều người đáp ứng lời mời gọi đó và điều mà chính bản thân ngài cũng không ngờ là sau đó, phương pháp này đã lan rộng đến khắp nơi trên nước Nhật và kế tiếp là Hàn quốc.

Đức Hồng Y Peter Shirayanagi Seiichi, Tổng giám mục Tokyo, đã hết lời khen ngợi phương pháp này, và dùng dụ ngôn về Nước Trời giống như hạt cải để diễn tả sức sống và sự phát triển của phương pháp học Thánh Kinh trong 100 tuần. Theo ngài, tài liệu này là người bạn đồng hành tuyệt vời giúp cho mỗi tín hữu có được tầm nhìn bao quát về cấu trúc của Sách Thánh và đường lối cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử. Đồng thời, khi nối kết việc đọc Sách Thánh với việc chia sẻ và cầu nguyện, phương pháp này giúp cho tín hữu mở lòng ra lắng nghe Lời Chúa và xây dựng cộng đoàn. Đây cũng là phương thế đào tạo những giáo dân trưởng thành và vững vàng trong một thế giới không ngừng biến đổi.

“Thánh Kinh 100 tuần” này do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Sài Gòn trình bày.

 

Giới thiệu lớp Thánh kinh 100 tuần

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/02._gioi_thieu_lop.mp3{/mp3remote}

 

Đặc điểm Thánh kinh 100 tuần

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/03._dac_diem_thanh_kinh_100_tuan_0.mp3{/mp3remote}

 

Thái độ cần có

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/04._thai_do_can_co_0.mp3{/mp3remote}

 

Phương pháp làm việc

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/05._p.phap_lam_viec_0.mp3{/mp3remote}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072