Hình ảnh Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc

 

Từ 14 đến 18 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến đi mục vụ đến Hàn Quốc, ngài sẽ tham dự Đại Hội Giới trẻ Châu Á và phong chân phước cho các anh hùng tử đạo của Hàn Quốc.

Một vài hình ảnh cập nhật được khi ngài tại Hàn Quốc:

 

Đức Giáo Hoàng Phanxico tươi cười với các Giám Mục khi Ngài ký vào sổ lưu bút trong một cuộc họp với các giám mục Hàn Quốc tại trụ sở của Hội Đồng Giám Mục tại Seoul, Hàn Quốc hôm thứ năm ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

Đức Giáo Hoàng Phanxico nhận một món quà đó là bức tranh của Chúa Kitô trong cuộc họp với các giám mục Hàn Quốc tại trụ sở của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc ở Seoul ngày 14/8

 

 

 

 

 

Buổi họp mặt của Đức Thánh Cha với các Giám Mục Hàn Quốc

 

 

 

 

 

 

Đức Thánh Cha Phanxico chuẩn bị cử hành Thánh Lễ Mừng Trọng Thể Biến Cố Truyền Tin tại sân vận động World Cup tại Daejeon và đọc Kinh Truyền Tin.

 

Ban Truyền Thông Giáo xứ Đức Hòa tổng hợp từ Dung Huy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072