Hoàn cảnh ra đời kinh Tin Kính của các Thánh Tông đồ

Sau khi thánh Têphanô tử đạo, Mẹ Maria đã lo liệu an táng cho thánh nhân Têphanô. Mẹ bảo người ta thu lại máu ông để tôn kính và mang thánh giá của ông về cho Mẹ. Ngay từ ngày Linh Giáng, người ta đã treo Thánh giá để tôn sùng, theo gương Mẹ. Trong cộng đoàn tín hữu, Mẹ đã nhiệt liệt ca tụng thánh đức của vị tử đạo thanh xuân. Ông sinh ra ngày 26 tháng 12 và chết cũng vào ngày ấy trong cùng năm Chúa Giêsu tử nạn. Ông được 34 tuổi đúng từng ngày. Mẹ giới thiệu ông với cộng đoàn như là mô phạm của lòng trung thành mà tín hữu nào cũng phải noi theo.
Quả thực, căm hờn vì tấm gương anh dũng đó, ma quỉ đã xui siểm các thượng tế và các quan chức Dothái tiêu diệt tất cả các kitô hữu, dưới nước sơn nhiệt thành với luật Maisen. Cuộc bách hại bùng ra rất dữ dội, nhưng Mẹ Maria là Mẹ của Giáo Hội vẫn săn sóc để nó đừng làm hại các linh hồn. Sau khi bắt ma quỉ phải ở lại hỏa ngục tám ngày, Mẹ củng cố tinh thần các Tông đồ, vì Mẹ thấy rất rõ tương lai các môn đệ. Mẹ thấy các môn đệ quá đông, không thể ẩn náu trong thành thánh được, nên Mẹ có ý kiến là phân tán họ ra khắp xứ Giuđê.
Chính vào hồi đó, Mẹ nảy ra ý tưởng phải có một bản tổng yếu những chân lý đức tin, để mọi tín hữu đều có thể học hỏi dễ dàng. Bản ấy sẽ hợp nhất tất cả mọi người lại và sẽ là cây cột chính của Giáo Hội. Chính Thiên Chúa đã gợi cho Mẹ sự quan phòng đó. Nhưng trước khi đưa ra thực hành, Mẹ còn bắt chước ông Maisen, ăn chay cầu nguyện bốn mươi ngày để chuẩn bị. Một hôm, Mẹ cầu nguyện và được Chúa hứa trợ lực các Tông đồ trong việc soạn thảo kinh Tin kính.
Từ trên trời, chúa soi sáng cho thánh Phêrô và các Tông đồ ý định cùng nhau làm một kinh Tin kính. Các Người bàn luận với Mẹ, cùng hợp lòng ăn chay cầu nguyện mười ngày để chuẩn bị. Khi tới ngày định, thánh Phêrô trình bày vắn tắt về những lý do của bản tổng lược ấy, cử hành thánh lễ, cho Mẹ Maria và các Tông đồ hiệp lễ. Rồi tất cả đều sấp mình cầu xin ơn Thánh Linh. Một lúc sau, nghe tiếng động lớn, nhà Tiệc ly rực sáng và mọi người đều được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bấy giờ Mẹ Maria mời các Tông đồ đọc lên mỗi vị một khoản phải tin, theo ơn Chúa Thánh Linh soi sáng. Thánh Phêrô: bắt đầu, và các tông đồ theo thứ tự tiếp tục đọc thành bản kinh Tin kính này:
Thánh Phêrô: Tôi kính một Thiên Chúa, là Cha Toàn Năng, Đấng Tạo thành trời đất.
Thánh Anrê: Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng tôi.
Thánh Giacôbê trưởng: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người thụ thai, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria.
Thánh Gioan: Người chịu nạn đời Phongxiô-Philatô, chịu đóng đanh vào thập giá, chịu chết và an táng.
Thánh Tôma: Người xuống ngục tổ tông và ngày thứ ba Người sống lại từ cõi chết.
Thánh Giacôbê thứ: Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Thánh Philippê: Và Người sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Thánh Batôlêmi: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Thánh Mathêu: Tôi tin Giáo Hội Công Giáo, các thánh hiệp thông.
Thánh Simon: Tôi tin phép tha tội.
Thánh Tađêô: Tôi tin xác thể sống lại.
Thánh Máthia: Tôi tin sự sống đời đời.
Amen.
Kinh tin kính vừa làm xong, Thánh Linh chuẩn y qua những lời này: ” Các con đã định rất đúng những điều phải tin”. Tất cả mọi người đều cảm tạ Chúa. Mẹ Maria, để nêu một tấm gương, đã đến quì dưới chân thánh Phêrô mà nói: “Mẹ chỉ là một con sâu đất yếu hèn, Mẹ cũng xin nhân danh Mẹ và nhân danh cả các tín hữu của Giáo Hội mà tin nhận các chân lý con vừa ấn định. Mẹ xin chúc tụng Chúa đã soi sáng những chân lý ấy”. Tuyên xưng đức tin xong, Mẹ hôn kính tay các Tông đồ.
Sau đó, Mẹ cho chép lại ngay các tín điều thành rất nhiều bản. Mẹ gửi cho các môn đệ đem chia cho mọi nơi, cho các môn đệ đang giúp các tín hữu, và nhờ các thiên thần hiện ra hoặc soi sáng trong tâm hồn mà trao cho những môn đệ ở xa. Các Tông đồ cũng truyền bá ra khắp Giêrusalem và các vùng phụ cận nhiều bản sao chính các Người chép. Các Người cũng nói cho mọi người biết nguồn gốc và các hoàn cảnh thiêng liêng làm nên kinh Tin kính ấy nữa.
Khắp nơi đều hết sức tôn kính tiếp nhận kinh Tin kính. Ngoài ra, để phấn khích lòng tôn kính ấy, Thánh Linh còn hiện xuống trên những ai tôn kính thiết tha hơn, lấy ánh sáng bao phủ họ và cho họ được đầy một trí thức lạ lùng. Đem bản kinh Tin kính ấy áp vào bệnh nhân, họ được khỏi bệnh, trừ được ma quỉ, cho kẻ chết sống lại. Một trường hợp lạ trái ngược xảy ra là: có một người Do Thái bất tín nọ, nghe một giáo hữu kính cẩn đọc kinh Tin kính ấy, nổi giận, muốn giật bản kinh đi, liền ngã chết ngay dưới chân giáo hữu đó. Chúa Thánh Thần cũng hiện xuống rõ ràng trên những dự tòng lúc thụ tẩy đọc bản tuyên xưng đức tin này. Ngoài ra, Người còn tiếp tục ban ơn nói tiếng lạ và xuất hiện trên những người các Tông đồ ban phép thêm sức cho. Trong thời kỳ hạnh phúc ấy, Chúa Thánh Thần ban mình ra rộng rãi, theo gương Chúa Giêsu đã vâng ý Chúa Cha bỏ trời xuống thế. Thiên Chúa quí trọng ơn cứu rỗi các linh hồn biết bao!

 

 

Trích: Thần đô huyền nhiệm – phần 43 – XEM TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072