Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường niên – Năm B

 

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 26 thường niên – năm B do Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

 

 

1. Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI TN – B (Mc 9,38-43. 45. 47-48) – Phần 1

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/201509/PACN%2027%20TN%20B%20ph_n%201.mp3{/mp3remote}

2. Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI TN – B (Mc 9,38-43. 45. 47-48) – Phần 2

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/201509/PACN%2027%20TN%20B%20ph_n%202.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072