Kết quả ủng hộ Giáo họ Mía (16/9/2013)

Ngày 15.9.2013- Chúa nhật 24 thường niên C, cộng đoàn giáo xứ Đức Hòa đã đón tiếp Cha sở Vinhsơn Vũ Tấn Chí – đại diện giáo họ Mía, cùng các giáo dân đồng hành với Cha, thuộc Giáo phận Thanh Hóa.

Cha Vinhsơn Vũ Tấn Chí đã đến giáo xứ Đức Hòa để mời gọi mọi người trong giáo xứ giúp đỡ, ủng hộ cho giáo xứ Cha tái thiết.

Cha đã dâng 3 Thánh lễ: 5:00, 7:00 và 17:00 để cầu bình an cho giáo xứ Đức Hòa.

Cuối ngày, cộng đoàn giáo xứ Đức Hòa đã đóng góp, giúp đỡ cho giáo xứ Cha Vinh sơn Vũ Tấn Chí tổng cộng là 53.000.000 đ

Cha Vinh sơn Vũ Tấn Chí đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Cha xứ Đaminh và cộng đoàn Giáo xứ Đức Hòa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072