Kết quả ủng hộ Hội dòng Mến Thánh Giá Tân An

Ngày 15.12.2013 – Chúa nhật 3 mùa Vọng A, trong tâm tình đón chờ Chúa đến, dọn lòng đón chờ đại lễ Giáng sinh, cộng đoàn giáo xứ Đức Hòa đã rộng lòng đón tiếp và giúp đỡ cho các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân An thuộc giáo phận Mỹ Tho.

Quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân An đã đến giáo xứ Đức Hòa để mời gọi mọi người trong giáo xứ giúp đỡ, ủng hộ cho cho Hội dòng tái thiết.

Hội dòng đã được xây hơn 40 năm nên đã xuống cấp và hư hại rất nhiều nhưng các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân An không thể tự lực tháo vác nên rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng dân Chúa.

Quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân An đã hiệp lời cầu nguyện trong 4 Thánh lễ: lễ Chúa nhật vào lúc 17:30 chiều thứ 7 và lễ Chúa nhật vào ngày Chúa nhật lúc: 5:00, 7:00 và 17:00 để cầu bình an cho giáo xứ Đức Hòa.

Cuối ngày, sau khi tổng kết, cộng đoàn giáo xứ Đức Hòa đã đóng góp, giúp đỡ cho các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân An tổng cộng là 40.000.000 đồng.

Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân đã gửi lời cảm ơn chân thành về sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Cha sở Đaminh và cộng đoàn Giáo xứ Đức Hòa.

 

nktan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072