Không ai sửa sai cho con

Ngày xưa, có một ông họa sĩ và ông muốn truyền nghề cho học trò của mình. 
Người học trò rất sung sướng nhận lời thầy.
Ông nói :
– Con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây .
Người học trò mang tác phẩm của mình đến và nói :
– Đây là bức tranh tâm huyết nhất của con
– Con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố và ghi rõ : 
Nếu ai tìm được điểm sai thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi .
Một tuần sau …
– Thầy ơi bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu
– Hãy vẽ lại một bức tranh giống hệt như vậy, đặt lại chổ củ và ghi dòng chữ : 
Nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi
Một tuần sau …
– Thầy ơi lạ thật , sao không có ai sửa cho con cả!

Bây giờ người thầy mới nói :

– Dù con làm việc có giá trị đến đâu , nhưng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng
vạch lá để tìm sâu, để chê bai việc của con làm ….
Nhưng để tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con à, 
vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai giống vậy.

“Dễ thay thấy lỗi người. Lỗi mình biết mới khó
Lỗi người ta phanh tìm. Như tìm thóc trong gạo.
Còn lỗi mình che đậy. Như kẻ gian giấu bài.”
Dhammapada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072