Lâu là phải

 

 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mất, ra toà phán xét (có 2 toà: sơ thẩm do Thánh Phêrô và phúc thẩm do Chúa Giêsu):
Toà sơ thẩm: Thánh Phêrô hạch hỏi lâu quá sức.
Chúa Giêsu đợi ở toà phúc thẩm sốt cả ruột mới chạy qua hỏi thánh Phêrô: Phêrô con! Gioan Phaolô II khi còn sống là đầy tớ trung thành của Ta, sao con xét xử lâu thế.
Thánh Phêrô: Thầy không biết đâu, Gioan Phaolô II là kẻ nói phét số 1.
Chúa Giêsu: con nói sao ấy chứ, khi còn làm Giáo Hoàng, ông ta viết rất nhiều về Ta, giảng nhiều về Ta và nói tốt về Ta lắm kia mà! (Đức Gioan Phaolô II nổi tiếng là Giáo Hoàng viết rất nhiều thông điệp, tông huấn, cho xuất bản nhiều cuốn sách…).
Thánh Phêrô: không đâu Thầy. Thầy xem, ngày xưa Thầy chỉ giảng có một bài, là “bài giảng trên núi”, còn Gioan Phaolô II này có cả một núi bài giảng thưa Thầy! (vừa nói thánh Phêrô vừa đưa ra một đống các tông huấn, các thông điệp, các sách thần học…mà khi còn sống Đức Gioan Phaolô II đã cho ban hành.)

 

Đại Tài (Sưu tầm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072