LỄ KÍNH THÁNH CẢ GIUSE

[20/3] LỄ KÍNH THÁNH CẢ GIUSE
📜Thánh Cả Giuse là một người thợ mộc đơn sơ, là Cha nuôi của Chúa Giêsu. Ngài là một người công chính, một người cha dịu dàng, yêu thương, khiêm tốn, vâng phục và tận hiến. Ngài cùng với Mẹ Maria và Chúa Giêsu trở nên một mẫu gương gia đình tuyệt vời trong đời sống ✨
🙏Nhân ngày bổn mạng Thánh Cả Giuse, xin chúc các Cha, các Thầy, các bác, các chú, các anh, các em trai đã chọn Thánh Cả Giuse làm bổn mạng luôn biết noi gương vâng phục, khiêm tốn và yêu thương của ngài. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, xin Chúa hãy ban cho những người con của Ngài dạt dào ơn Thánh, tấm lòng nhiệt thành, tinh thần quảng đại và luôn sẵn sàng theo thánh ý Chúa trong cuộc sống đầy gian nan này 💐

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072