Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 4.2014

 

lich PV thang 4 (1).jpg

 

Chúng ta đang trong sống trong tâm tình Mùa Chay thánh, và đỉnh cao là Tam Nhật Thánh. Ngoài ra, chúng ta cùng hân hoan mừng Đại Lễ Phục Sinh, và những ngày lễ của Giáo hội; đồng thời chúng ta cùng tạ ơn Chúa với quý Cha trong Giáo phận mừng lễ trong tháng này, và một số lễ đặc biệt của Giáo phận:

 

Ngày 02: Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.

 

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng.

 

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

 

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục.

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I.

 

Ngày 07: Thánh Gioan Lasan linh mục.

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho .

Bổn mạng Cha Gioan Lasan Lê Thiện Tín

 

Ngày 11: Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo.

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT LỄ LÁ, TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.

 

Ngày 14: THỨ HAI TUẦN THÁNH.

 

Ngày 15: THỨ BA TUẦN THÁNH.

 

Ngày 16: THỨ TƯ TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

 

Ngày 17: THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY

 

Ngày 18: THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.

Kỷ niệm Thụ phong linh mục Cha Tôma Nguyễn Hoàng Duy (2012)

Giỗ Cha Đôminicô Lê Văn Bền (+1997)

 

Ngày 19: THỨ BẢY TUẦN THÁNH.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

 

Ngày 21: THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

 

Ngày 22: THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

 

Ngày 23: THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Gioan Phạm Văn Chúc, Grêgôriô Lê Nguyên Hòa (1963)

Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cồn Bà (2010)

 

Ngày 24: THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

 

Ngày 25: THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

 

Ngày 26: THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt, Phêrô Dương Trọng Thiện. (2012)

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

 

Ngày 28: Thánh vịnh tuần II. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo. Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục.

Kỷ niệm Thụ phong linh mục quý Cha: Gioan Trần Phước Cương, Giuse Phạm Thanh Minh (1972); Carôlô Lê Văn Lô, Giuse Đặng Ngọc Ra (1973).

 

Ngày 29: Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.

Kỷ niệm Thụ phong linh mục Đức ông Phêrô Trần Văn Hòa (1969); quý Cha: Phêrô Hồ Bản Chánh (1969), Martinô Phạm Hữu Lễ, Gioan Nguyễn Huy Muôn (1970).

 

Ngày 30: Thánh Piô V, giáo hoàng.

Lễ phong chức Linh mục tại Nhà thờ Bắc Hòa

 

Têrêsa Mai An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072